Política de Privacitat

De acord a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal (LOPDP), l´informen que mitjançant el cumpliment dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i serán tractats en un fitxer automatitzat el qual n´es responsable Celler Can Sais S.L.

La principal finalitat d´aquest fitxer és la de mantenir la relació contractual amb els posibles clients, facilitar la tramitació de comandes, la realització d´estudis estadístics, així com enviar-l´hi l´informació dels productes i serveis comercializats per Celler Can Sais S.L.

Celler Can Sais asegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per cap altre ús sense consentiment previ dels posibles clients.

De conformitat amb la llei citada anteriorment, Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Carácter Personal (LOPDP), en tot moment té dret a accedir, cancelar o rectificar mitjançant l´adressa correu@cellercansais.com